Compactdak

Bij een compactdak wordt de isolatie tussen het dampscherm en de houten ondergrond geplaatst (tussen de draagbalken).

De isolatie wordt zò geplaatst dat de volledige ruimte onder de houten dak-ondergrond en tussen de draagbalken ermee wordt opgevuld; er mag onder geen enkel beding een spouw gecreëerd worden (al dan niet verlucht met buitenlucht).


Deze dakopbouw is geen optimale opbouw en wordt bijgevolg niet aanbevolen