Dak-isolatie plaatsen - fiscaal voordeel / belastingvermindering

Vanaf 2017 wordt er geen belastingvermindering meer toegekend op isolatiewerkzaamheden waarvan de aannemingsovereenkomst is afgesloten in 2017.

Indien de bestelling echter geplaatst werd vòòr eind 2016 mét uitvoering in 2017 kan U eventueel in aanmerking komen voor volgende overgangsmaatregel die de overheid heeft uitgewerkt. Men moet echter wel voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio) waarvan men eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker of huurder is. Het is niet vereist dat men zelf in de woning woont.
  • De woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
  • De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer.
  • De aannemer moet alle gegevens van de gebruikte isolatie op de factuur vermelden met inbegrip van het exact aantal m².
  • Indien de eindfactuur betaald werd vòòr eind 2016, moet de isolatie een warmteweerstand (Rd - waarde) hebben van minstens 2.5 m²K/W.

Bij een betalingsdatum van eindfactuur vòòr eind 2017 gelden volgende bijkomende voorwaarden:

  • het aannemingscontract moet afgesloten zijn in 2016 (een gehandtekende bestelbon of schriftelijke goedkeuring van offerte geldt als bewijs)
  • men moet een voorschot gestort hebben uiterlijk 31 december 2016 (het bedrag ervan is in onderleg overleg met de aannemer – er is geen minimumbedrag bepaalt)
  • de eindfactuur moet vòòr eind 2017 betaald zijnde isolatie moet een warmteweerstand (R
  • d - waarde) hebben van minstens 4.5 m²K/W.

Het is de betalingsdatum dat zal bepalen in welk inkomstenjaar de factuur (30% van het totaalbedrag met maximum van 3070 €/woning) kan ingediend worden – dus NIET de factuurdatum. Dus bij betaling van de factuur in 2016 zal de aangifte gebeuren voor het aanslagjaar 2017. Bij betaling van de factuur in 2017 zal de aangifte gebeuren voor het aanslagjaar 2018; hou er wel rekening mee dat men zal moeten bewijzen dat de aannemingsovereenkomst dateert van 2016 én dat er een voorschot op de uit te voeren werken werd overgeschreven eveneens in 2016.