Dak- & zoldervloer-isolatie premie via netbeheerder


Iedereen die het dak van een bestaande woning isoleert, kan een premie aanvragen.
Eigenaars van verschillende woningen kunnen dus voor elke woning die ze extra isoleren, een premie aanvragen. Ook huurders kunnen de premie aanvragen, als de factuur op hun naam staat. Als je een nieuwe aanbouw plaatst, kan je voor dit nieuwe gedeelte ook de premie aanvragen.


    • Voorwaarde aanvraag premie:

Het nieuw geplaatste materiaal moet een gedeclareerde warmteweerstand van minstens 4,5 m2K/W.

Rd-waarde ≥ 4,5 m²K/W

Het materiaal mag in verschillende lagen geplaatst worden.
(lees ook rubriek : Warmteweerstand (R-waarde) ).

Een bestaande isolatielaag en de afwerkingslaag mag je niet meerekenen om aan de minimumwaarde te komen.
Neem zeker voor de aanvang van de werken contact op met de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden
(bijvoorbeeld een dampscherm) en van de technische eisen (Rd-waarde …) waaraan de dakisolatie moet voldoen.    • Hoeveel bedraagt de premie voor het plaatsen van nieuwe dak- of zolderisolatie?

Uitvoerder

Premie

plaatsing door een geregistreerd aannemer

6 €/m²

plaatsing door de verbouwer zelf

3 €/m²De datum van je eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt wanneer je de
premie aanvraagt en bepaalt ook de daaraan gekoppelde premiehoogte en voorwaarden. De premie is geldig voor ofwel dakisolatie ofwel zoldervloerisolatie, maar niet voor beide. Voor de isolatie van de zoldervloer kan je alleen een premie krijgen als het gaat om de vloer van een onverwarmde zolder.    • Waar en wanneer de premie aanvragen?

Na betaling van de eindfactuur kan je de premie aanvragen bij de netbeheerder
(Eandis of Infrax).
Een kopij van de factuur moet meegestuurd worden om de effectieve
investering te bewijzen.
Het aanvraagformulier vind je op de website van je netbeheerder.
Je kan de premie online aanvragen.
Geen internet ? Vraag het aanvraagformulier telefonisch aan bij je netbeheerder.

Let op : het formulier moet ten laatste 12 maanden na de eindfactuurdatum bij de
netbeheerder binnen zijn.


Voor bijkomende info: www.energiesparen.be/dakisolatie

Bezoek eveneens de website van je gemeente; dikwijls kan je via de gemeente bovenop de premie van je netbeheerder bijkomende premies ontvangen.

Vanaf 2020 kan het ontbreken van een dakisolatie aanleiding geven tot het ongeschikt verklaren van de woning.