Energieprestatie – subsidies/premies voor nieuwbouw

Sinds 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. Vanaf dan vallen alle woningen met een nieuwe bouwaanvraag onder deze regelgeving en moeten deze woningen een bepaalde energieprestatie halen. Die prestatie wordt uitgedrukt in een E-peil.

Voor bouwaanvragen in 2016 en 2017 mag het E-peil maximaal E50 bedragen.

Financiële steunmaatregelen

   • E-peilpremie netbeheerder

    De premie varieert per E-peilpunt ; hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie.

     • Voor bouwaanvragen tot en met 31 december 2016
       • vanaf E20 of lager heeft U recht op een E-peilpremie.
       • Aanvraag E-peilpremie bij jouw netbeheerder binnen de 12 maanden na datum uitgifte van het energieprestatiecertificaat (EPC).
       • De hoogte van de premie hangt af van het E-peil. Zie voor meer info op www.energiesparen.be/subsidies of op de website van je netbeheerder.
       • Als de nieuwe wooneenheid het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw van een of meerdere bestaande wooneenheden, wordt de E-peilpremie verdubbeld.
     • Voor bouwaanvragen vanaf 2017 worden geen premies meer uitgereikt voor nieuwbouwwoningen met een laag E-peil. De korting op de onroerende voorheffing blijft wel gelden.


   • Korting op onroerende voorheffing

    Voor nieuwbouwwoningen die veel energiezuiniger zijn dan de eisen op het ogenblik van de bouwaanvraag, krijg je een korting op de onroerende voorheffing. De korting is afhankelijk van het jaar van bouwaanvraag en het behaalde E-peil. Deze korting wordt automatisch toegekend.


    Nieuwbouwwoningen
    Bouwaanvragen in 2014 en 2015 50% korting bij een E-peil van maximaal E40, gedurende 5 jaar

    100% korting bij een E-peil van maximaal E30, gedurende 5 jaar
    Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 50% korting bij een E-peil van maximaal E30, gedurende 5 jaar

    100% korting bij een E-peil van maximaal E20, gedurende 5 jaar


Heb je een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte is ingediend, dan kan je voor vele energiebesparende investeringen een energielening afsluiten.

Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een E30 woning (Bijna-energieneutraal niveau of BEN-niveau).

Van zodra je woning aan de BEN-eisen voldoet, verschijnt het logo ‘ik BEN mee’ op je EPB-aangifte. Dat slaat later goed aan bij de (mogelijke) verkoop.

Meer info : www.energiesparen.be/BEN