Groendaken

Een groendak is een dak (plat of hellend) dat men voorziet van vegetatie (begroeiing); het gewenste type van begroeiing zal de dakopbouw van Uw groendak bepalen.

Groendaken brengen niet allen kleur in verstedelijkte gebieden of “grauwe” steden maar zijn bovendien “groene longen” die onze leefomgeving gezonder maken en ons een gevoel van rust en welbehagen geeft.

Naast het esthetisch - en gezondheids – aspect biedt het andere niet-onbelangrijke voordelen :

  • langere levensduur van de dakafdichting

De vegetatie beschermt de dakafdichting (bitumen, rubber, …) tegen UV stralen en temperatuurschokken.

Zo zorgt een groendak voor een temperatuurcontrole en dit vooral tijdens de zomer; op een traditioneel plat dak kan de temperatuur oplopen tot 70°C – 80°C, bij een groendak zal dit circa 40°C lager liggen. De onderliggende ruimtes zullen hierdoor veel koeler blijven.

Een groendak op zich is daarentegen pas een echt bepalende isolerende factor in de dakopbouw wanneer er een dikke substraatlaag wordt voorzien. In Scandinavië worden bvb huizen in de grond gebouwd met daarboven een isolerend “grasdak”. De dikte van dergelijk isolerend “grasdak” bedraagt ongeveer 1,5 meter.


  • waterhuishouding

Door de water-ondoorlaatbaarheid van materialen die eigen zijn aan onze steden zoals asfalt, beton, … kampen heel wat steden bij hevige regenval met wateroverlast. Daktuinen verminderen de totale hoeveelheid afgevoerd hemelwater waardoor piekdebieten bij stortbuien gevoelig verminderen. De beplanting en het substraat filteren eveneens het fijne stof uit het water zodat met een eventueel bijkomende actievekoolfilter het regenwater perfect kan “hergebruikt” worden.


Groendak – types:
Het type begroeiing zorgt ervoor dat men onderscheid moet maken tussen twee soorten groendaken: