Inwendige condensatie

Definitie condensatie: omzetting van waterdamp in water

Bij gebouwen is de dampdruk (vochtgehalte) binnen meestal hoger dan de dampdruk (vochtgehalte) buiten daar er in een gebouw door allerlei handelingen vochtproductie is zoals bvb wassen, koken, ….

Warmte “stroomt” van zones met hoge temperatuur naar zones met lage temperatuur, zo “stroomt” ook de waterdamp van zones met hoge dampdruk naar zones met lage dampdruk; of beter van binnen naar buiten (dit verschijnsel noemt men dampdiffusie).

Wanneer er nu door dampdiffusie of convectie warme, vochtige lucht of de erin vervatte waterdamp in de bovenste lagen van de dakopbouw (de draagvloer van de afdichting of de afdichting zelf) terechtkomt, bestaat er een reële kans dat er condensatie gaat optreden tijdens koude periodes en dit tegen de koude zijde van de dakopbouw.

Om deze vorm van condensatie tegen te gaan, dient men een dampscherm te plaatsen aan de “warme zijde” van het isolatiemateriaal. Dit dampscherm verbetert niet alleen de luchtdichtheid van de dakopbouw (waardoor het convectie-risico daalt) maar heeft vooral als doel te voorkomen dat er door diffusie de waterdamp zou migreren naar de “koude”-zijde van het isolatiemateriaal.