Isolatie – premies voor bestaande woningen via netbeheerder


Definitie bestaande woning: is een woning die voor 1 januari 2006 aangesloten is op het elektriciteitsnet. Indien de woning later werd aangesloten, vallen ook de woningen met een bouwaanvraag van voor 1 januari 2006 onder de definitie van bestaande woningen.


Om de energieprestaties van onze woningen sterk te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid en diverse bouwsector gerelateerde - organisaties de handen ineengeslagen en een Renovatiepact gesloten.

De uiteindelijke ambitie is om tegen 2050 elk huis of elk appartement even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag.


Financiële steunmaatregelen bij je netbeheerder