Koud dak

Een koud dak heeft een met buitenlucht verluchte spouw tussen de dakvloer en de ondergelegen thermische isolatie (bvb plaatsen van isolatie tussen draagbalken).

Het is een verouderd systeem dat dikwijls aanleiding kan geven tot aanzienlijke schade door inwendige condensatie.

Deze condensvorming in de dakopbouw komt voornamelijk voor door een slecht geplaatst dampscherm. In de winter houdt men alle ramen, deuren en kieren goed gesloten om de stookkosten te beperken. Hierdoor blijft de dagdagelijkse vochtproductie (10 liter per dag per gezin) binnenhuis , waardoor de vochtigheidsgraad er kan oplopen tot 70% (bij 20°) of meer.
In koude periodes zal de buitentemperatuur (en dus de temperatuur ter hoogte van de dakdichting & draagvloer) lager liggen dan de binnentemperatuur – bij een slecht (of geen) geplaatst dampscherm zal de warme waterdamp beginnen condenseren tegen de koude draagvloer / dakdichting met de nodige vochtproblemen als gevolg.

Zie ook de rubriek thermische isolatie onder de dakvloer

Dakopbouw

  • Binnenafwerking
  • Isolatie
  • Met buitenlucht verluchte spouw
  • Dakvloer
  • Afdichtingssysteem

Dit type van opbouw is af te raden.