Koude Buig

Om een duidelijk beeld te hebben tussen de verschillende aangeboden kwaliteiten van bitumen dient men de “Koude Buig” met elkaar te vergelijken.

De “Koude Buig” geeft de temperatuur weer waarbij het bitumen-mengsel zou kunnen “breken”.
Hoe lager de “Koude Buig”, hoe hoger de kwaliteit van het mengsel.

Zo kan binnen het gamma APP – membranen er een “Koude Buig” opgemeten worden van bvb -5°C of -10°C of -15°C. Bij SBS – membranen kan dit bvb -15°C of -20°C of -25°C zijn.

Let op:
Stel men heeft een APP-membraan met “Koude Buig” - temperatuur -5°C, dan wil dit zeggen dat
het membraan op zich, vòòr plaatsing én bij een temperatuur -5°C zou kunnen “breken”.

Eenmaal geplaatst zullen deze membranen dus niet breken wanneer hun specifieke “Koude-Buig” temperatuur wordt overschreden. Het “breken” zal dus enkel gebeuren bij manipulatie van het membraan.

Hoe dichter het membraan/bitumenmengsel komt bij haar “Koude Buig” – temperatuur des te stugger het materiaal zal worden bij plaatsing met een moeilijkere verwerkbaarheid als gevolg.

Wanneer bij plaatsing de “Koude Buig” – temperatuur wordt bereikt zal dit zich in de praktijk vertalen in scheurtjes in de dekmassa zowel aan onder- als bovenzijde; volledig breken van het membraan kan in principe niet omwille van de aanwezigheid van een drager ( = inlage) in het membraan. Eenmaal het membraan wordt gevlamlast zal de temperatuur van het membraan stijgen, zal het bitumenmengsel / dekmassa terug mooi in elkaar vloeien.