Luchtdicht isoleren

De Belgische overheid heeft reeds jaren de nodige initiatieven ondernomen om de bevolking te sensibiliseren en het nut van hoogrendement – beglazing, hoogrendement – verwarming, enz…. te benadrukken. (Europees klimaatplan)

Zo is één van de aandachtspunten in dit “sensibiliserings-pakket” het voldoende isoleren van daken en gevels. Uw energieverbruik en dus Uw factuur zullen hierdoor niet alleen dalen maar het zal eveneens een positief effect hebben op Uw wooncomfort.

De toenemende isolatie-eisen zorgen er echter voor dat bepaalde zaken nauwlettend moeten opgevolgd worden; zaken waarmee men vroeger niet of veel minder werd geconfronteerd ….
Bij (her-)isoleren moet men er op toezien dat er immers geen warmtelekken of koudebruggen ontstaan met eventuele condensatie als gevolg.

Door luchtdicht isoleren kunnen deze problemen tot het minimum herleid worden. Aan de warme zijde (onderzijde) van Uw dakopbouw dient men dan ook een performant dampscherm te plaatsen, er zorg voor dragend dat in het geval van een hellend dak, de overlappingen zijn afgetapet en de muuraansluitingen door bvb een afdichtingsmastiek perfect luchtdicht worden gemaakt. Voor een plat dak dient het dampscherm perfect volgens de “regels der kunst” worden “ingebrand”. Elke dakdoorvoer moet met de nodige zorg afgedicht worden zodat het dampscherm als het ware een ononderbroken schil vormt.Bijkomende voordelen :

  • betere akoestiek; geluid transporteert zich immers met luchtverplaatsing – wanneer de bouwschil luchtdicht is, zullen bvb buitengeluiden veel beter gedempt worden.
  • bij luchtdicht bouwen zijn de luchtstromen niet langer ongecontroleerd – oa. noodzakelijk voor de goede werking van verluchtingssystemen.
  • Investeren in luchtdicht bouwen zorgt voor een lager E-peil van Uw woning; de waarde van Uw woning zal hierdoor toenemen.