Muur-isolatie premie via netbeheerder


De gevels of buitenmuren van je woning staan voortdurend in contact met de buitenomgeving en ondervinden constant temperatuurschommelingen. Als je gevels niet geïsoleerd zijn, laten ze gemakkelijk warmte door, tijdens de zomer van buiten naar binnen, en tijdens de winter van binnen naar buiten. Je wooncomfort zal door het (bijkomend) isoleren gevoelig verbeteren.Iedereen die een of meerdere buitengevels van een bestaande woning laat isoleren door een aannemer, kan deze premie aanvragen.
Eigenaars van verschillende woningen kunnen voor elke woning die ze extra isoleren, een premie aanvragen. Ook huurders kunnen de premie aanvragen, als de factuur op hun naam staat.
Als je een nieuwe aanbouw plaatst, kan je voor dit nieuwe gedeelte ook de premie aanvragen.

Onderzoek op voorhand of het (bijkomend) isoleren van je muur technisch haalbaar is:

 • Kan er aan de buitenkant isolatie aangebracht worden ?
  Vraag aan je gemeentebestuur of architect of je daar een stedenbouwkundige vergunning voor nodig hebt
  .
  • Kan de luchtspouw van je gevel opgevuld worden?
   Vraag advies aan je aannemer.
  • Isoleer je aan de binnenkant?
   U verliest binnenruimte/volume !

 • Voorwaarde aanvraag premie:

Het nieuw geplaatste materiaal moet voldoen aan volgende eisen.

Type isolatiewerken

Voorwaarde

Bijkomende voorwaarde

Isoleren van buitenzijde gevelmuur

Rd – waarde
≥ 3.0 m²K/W

Werken dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerde aannemer

Isoleren van spouw (spouw ≥ 5cm)

ƛ – waarde
≤ 0.065 W/mK

Werken dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerde aannemer

Isoleren van binnenzijde gevelmuur

Rd – waarde
≥ 2.0 m²K/W

Werken dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerde aannemer of opgevolgd te worden door de architect


Neem zeker voor de aanvang van de werken contact op met de netbeheerder voor
een overzicht van alle voorwaarden

lees ook rubriek : Warmteweerstand (R-waarde)
lees ook rubriek : Warmtegeleidbaarheid (lambda-waarde of ƛ )

 • Hoeveel bedraagt de premie voor het plaatsen van muur - isolatie?

Type uitvoering

Premie

Isoleren van buitenzijde

15 €/m² per geisoleerd geveloppervlak

Isoleren van spouw

6 €/m² per geisoleerd geveloppervlak

Isoleren van binnenzijde

15€/m² per geisoleerd geveloppervlak

 • Waar en wanneer de premie aanvragen?
Na betaling van de eindfactuur kan je de premie aanvragen bij de netbeheerder (Eandis of
Infrax).
Een kopij van de factuur moet meegestuurd worden om de effectieve investering te bewijzen.
Het aanvraagformulier vind je op de website van je netbeheerder.
Je kan de premie online aanvragen.
Geen internet ? Vraag het aanvraagformulier telefonisch aan bij je netbeheerder.


Let op
: het formulier moet ten laatste 12 maanden na de eindfactuurdatum bij de netbeheerder binnen zijn.

Voor bijkomende info: www.energiesparen.be/muurisolatie


Bezoek eveneens de website van je gemeente; dikwijls kan je via de gemeente bovenop de premie van je netbeheerder bijkomende premies ontvangen.