Omgekeerd dak

De isolatie bevindt zich òp/boven de dichtingslaag – de dichtingslaag fungeert zowel als waterdichting als dampscherm – een ballastlaag (bvb : dakgrind, tegels al dan niet op tegeldragers) is noodzakelijk.

Alle lagen worden op elkaar geplaatst zonder luchtspouw.

Dakopbouw

 • Dakvloer
 • Afdichtingssysteem
 • Isolatie
 • Scheidingslaag ter bescherming van isolatie
 • Ballastlaag (bvb dakgrind)

Het gewicht van de ballastlaag moet voldoende zijn om afwaaien of oplichten van de isolatieplaten te voorkomen. Hiervoor zal er een windbelastingsberekening moeten gebeuren teneinde het benodigd gewicht van de ballastlaag te kennen.

Parameters die een invloed hebben op deze berekening en dus het gewicht van de ballastlaag zijn:

Onafhankelijk van het gebouw

 • terreinklasse (kust, landelijk, stad,….)
 • nabijheid van een hoog gebouw
 • hellend terrein

Afhankelijk van het gebouw

 • hoogte van het dak
 • dakzone (hoek, rand, midden)
 • luchtdoorlatendheid van de gevels en dakvloer

Alvorens plaatsing moet men eveneens rekening houden met de invloed die de permanente belasting heeft op de dakopbouw en de dragende elementen ervan!

Richtlijn : 1 cm grind = ± 17kg/m²
betontegel = ± 110kg/m²

Schematische voorstelling van de opbouw van een omkeerdak.

1. Dakvloer
2. Afschotlaag (eventueel)
3. Dakafdichting
4. Dakisolatie
5. Scheidingslaag (eventueel)
6. Ballast