Omgekeerde condensatie

Definitie condensatie: omzetting van waterdamp in water

Wanneer de dakopbouw ingesloten vocht bevat (bvb door bouwvocht, inwendige condensatie,..) kan door de aanwezigheid van de afdichting geen droging meer optreden. Enkel migratie naar de binnen-omgeving zal in dit geval voor droging zorgen. Een dergelijke droging zal hoofdzakelijk gebeuren bij warm weer. Door dit omgekeerd “damptransport” van de buitenschil naar de binnenschil kan er condensatie ontstaan ter hoogte van het dampscherm (in de zomer zijn de temperaturen en dampdrukken buiten hoger dan binnen en kan de dampschermtemperatuur lager zijn dan de dauwpunttemperatuur van de ingesloten damp)

Het voorzien van ventilatie-pijpjes om “zogezegd” de droging te bevorderen van ingesloten vocht wordt ten stelligste afgeraden.