Onderdakfolies

Het belang van een onderdak wordt dikwijls onderschat; het gebruik ervan biedt immers alleen maar voordelen;

    • de regendichtheid van het dak wordt verzekerd tijdens de uitvoering van de dakwerken, of bij eventuele dakschade (bvb gebroken/weggewaaide pan)
    • het zorgt ervoor dat het occasionele water dat doorheen de dakbedekking dringt (bvb bij hevige regen en wind) de isolatie en de binnen-afwerking niet kan beschadigen.
    • bevordering van de stormvastheid van de dakopbouw
    • het verhindert het ontstaan van luchtstromen daarheen en achter de isolatielaag
    • het draagt bij tot de stof-& winddichtheid van de dakopbouw.


De kwaliteit van onderdakfolies is de voorbije decennia enorm gestegen. Waar er vroeger geen of een weinig dampdoorlaatbare PE/PVC onderdakfolie werd gebruikt (met hoge Sd-waarde – lees rubriek : Waterdampdoorlaaatbaarheid of dampdiffusieweerstand), hebben innovatieve productietechnieken samengaand met een beter inzicht in de interne waterhuishouding van daken/gevels ervoor gezorgd dat performante folies kunnen worden aangeboden.

Tijdens de ontwikkeling van een onderdakfolie is het immers van groot belang twee initieel ogenschijnlijk onverenigbare eigenschappen toch samen te brengen: ten eerste moet de folie waterdamp-doorlatend ( = lage Sd-waarde) zijn maar langs de andere kant eveneens waterdicht.


Een watermolecule (H2O) heeft een diameter van ongeveer 0.15 à 0.3 nanometer (1nm = 1 miljardste van een meter); d.w.z. dat in het geval van een ademende onderdakfolie er 1000 tot 2000 watermoleculen onder de vorm van waterdamp, tegelijkertijd door een porie van de onderdakfolie met een diameter van 0.3 micrometer (1µm = 1 miljoenste van een meter) moeten kunnen. Diezelfde porie kan echter water in vloeibare toestand van buitenaf wél tegenhouden door de oppervlaktespanning van de waterdruppels.


De lichter ademende onderdakfolies zijn meestal opgebouwd uit een PP-film die aan één of beide zijden beschermd wordt door een niet-geweven PP-vlies. Het samenvoegen van deze materialen gebeurt door warm kalanderen. De zwaardere folies met een PU-coating zijn opgebouwd uit een geo-textiel als drager en een geëxtrudeerde film.

Bij het aanbrengen van de isolatie tegen het onderdak dient men er op toe te zien dat er geen luchtspouw ontstaat tussen beide lagen