Plasvorming op platte daken

Volgens het Wetenschappelijk en Technisch Bureau voor het Bouwbedrijf (WTCB) – Technische Voorlichting 215, is het raadzaam om een dakhelling te voorzien van minstens 2% in het dakvlak en 1% in dakgoten dit om een goede afwatering te garanderen en waterstagnatie te vermijden.

In de praktijk is het echter niet steeds mogelijk.

Uit studies blijkt dat op de plaatsen waar er waterstagnatie optreedt, er geen aantoonbare kwaliteitsvermindering is van het gebruikte bitumineuze - of EPDM afdichtingsmembraan.

Indien de overlappingen van deze membranen correct gelast/gevulkaniseerd zijn volgens de “regels van der kunst” , zal de waterstagnatie geen aanleiding geven tot verhoogde kans op waterinfiltraties.

Het esthetisch aspect mag bijgevolg geen reden zijn tot afkeuring van de dichtingswerken.