Sarking – dak

Bij de klassieke uitvoering wordt er isolatie tussen de spanten of kepers aangebracht.
Door onregelmatige afstanden tussen de kepers/spanten is een correcte plaatsing van de isolatie echter geen sinecure. Als men daarbij nog het geringe isolerend vermogen van hout mee in rekening brengt, leidt dit dikwijls tot koudebruggen met alle gevolgen ten spijt; er wordt immers geen continu isolatieschild bereikt.

Om deze problemen te vermijden kan men de thermische isolatie bovenop de dakconstructie plaatsen: het ”SARKING – systeem”.

Ongeacht de onregelmatige tussenafstanden van spanten/kepers kan me zò een continu doorlopend isolatieschild creëren én worden de dragende elementen mee thermisch beschermd waardoor potentiële koudebruggen (zoals bij de klassieke uitvoering) worden uitgesloten.