Thermische isolatie zowel onder als boven de dakvloer

Zoals beschreven in rubriek thermische isolatie onder de dakvloer is het moeilijk haalbaar om een dampscherm bij plaatsing van isolatie onder de dakvloer perfect lucht- & dampdicht te maken.

Om de dichtheid van dit dampscherm te garanderen in een dakopbouw met isolatie zowel boven als onder de dakvloer, plaatst men het dampscherm boven de dakvloer m.a.w. tussen de twee isolatielagen.

Als men deze dakopbouw opteert, moet men rekening houden dat door de onderste isolatielaag er reeds een temperatuurdaling ter hoogte van het dampscherm zal worden geconstateerd in vergelijking met de binnentemperatuur. Als de onderste isolatielaag daarenboven over betere thermische eigenschappen beschikt dan de bovenste isolatielaag, zal er zeker ter hoogte van het dampscherm een gevoelige temperatuurdaling plaatsvinden met eventuele inwendige condensatie als gevolg.

Om dit te vermijden wordt aangeraden om geen thermische isolatie onder de dakvloer te plaatsen.

Indien geen andere mogelijkheid bestaat moet de warmteweerstand(R-waarde) van de bovenste isolatielaag hoger zijn dan die van de onderste isolatielaag.

Een gangbare regel is dat de thermische weerstand van de bovenste isolatielaag minstens 1.5 groter moet zijn dan de isolatielaag onder de dakvloer.

Simulatie

Dakopbouw (binnenklimaatklasseIII):

  • Plafondafwerking
  • 5 cm isolatie (ƛ – waarde : 0.037 W/mK) geplaatst tussen houten kepers
  • 13 cm niet-geventileerde horizontale spouw
  • Houten beplanking
  • Dampscherm (klasse 3)
  • 5 cm isolatie (ƛ – waarde : 0.037 W/mK)

Dakafdichting

In dit voorbeeld is zowel onder als boven dezelfde isolatiedikte met dezelfde thermische karakteristieken geplaatst. Met deze dakopbouw zal er condensatie optreden ter hoogte van het dampscherm én tegen de houten beplanking. Terwijl de maximale hoeveelheid condensaat aan de onderzijde van de beplanking beperkt blijft (14 g/m² per jaar) kan deze ter hoogte van het dampscherm - ondanks het feit dat op beide plaatsen jaarlijks een zekere droging van condensaat optreedt – soms buitensporige waarden bereiken (659 g/m² per jaar).


Om de maximale hoeveelheid condensaat in het dak te beperken tot 200g/m² per jaar en het risico op jaarlijkse wederkerende & blijvende condensatie te vermijden dient men in bovenvermelde dakopbouw de dikte van de isolatie boven de dakvloer te verhogen naar 8cm.
Indien de beschikbare hoogte te beperkt is en de 8 cm isolatie hierdoor niet kan geplaatst worden, moet men een isolatietype met betere thermische weerstand gebruiken.


Lees ook Thermische isolatie onder de dakvloer