Vloer-isolatie premie via netbeheerder

Het isoleren van het onderste schildeel van je woning is een niet te verwaarlozen onderdeel om te komen tot een volledig geisoleerde woning. Door het aanbrengen van isolatie op de vloer van de benedenverdieping, voelt je vloer minder koud aan wat zal resulteren in een lager energieverbruik.

Iedereen die vloerisolatie laat plaatsen door een aannemer, komt in aanmerking voor deze premie. Ook als je een nieuwe aanbouw plaatst, kan je voor dit nieuwe gedeelte vanaf 2017 de premie aanvragen.

 • Voorwaarde aanvraag premie:

Het nieuw geplaatste materiaal moet voldoen aan volgende eisen.

Type isolatiewerken

Voorwaarde

Bijkomende voorwaarde

Isoleren van vloer

Rd – waarde
≥ 2.0 m²K/W

Werken dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerde aannemer

Neem zeker voor de aanvang van de werken contact op met de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden

lees ook rubriek : Warmteweerstand (R-waarde

 • Hoeveel bedraagt de premie voor het plaatsen van muur - isolatie?

Type uitvoering

Premie

Isoleren van vloer

6€/m² per geisoleerd vloervlak


 • Waar en wanneer de premie aanvragen?

  Na betaling van de eindfactuur kan je de premie aanvragen bij de netbeheerder (Eandis of Infrax).
  Een kopij van de factuur moet meegestuurd worden om de effectieve investering te bewijzen.
  Het aanvraagformulier vind je op de website van je netbeheerder.
  Je kan de premie online aanvragen.
  Geen internet ? Vraag het aanvraagformulier telefonisch aan bij je netbeheerder.


Let op
: het formulier moet ten laatste 12 maanden na de eindfactuurdatum bij de netbeheerder binnen zijn.

Voor bijkomende info: www.energiesparen.be/vloerisolatie


Bezoek eveneens de website van je gemeente; dikwijls kan je via de gemeente bovenop de premie van je netbeheerder bijkomende premies ontvangen.