Warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde)

De U-waarde (of warmtedoorgangscoëfficiënt) wordt uitgedrukt in W/m²K. Deze waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per m² en per eenheid temperatuurverschil van de ene naar de andere zijde van een constructiedeel of samengestelde constructieopbouw stroomt.

De U-waarde geeft de mate van isolatie van de constructie of deel ervan aan; een hoge U-waarde betekent een slecht geïsoleerd constructiedeel.

De U-waarde is gelijk aan één gedeeld door de warmteweerstand (R-waarde)


U = 1/RBij samengestelde constructieopbouw wordt de Ut-waarde bepaald door één gedeeld door de som van:

  • De overgangsweerstand (straling en convectie) aan de onderzijde (Ri) én aan de bovenzijde (Re)van het samengesteld constructiedeel
  • De totale warmteweerstand (Rt) van de verschillende materiaallagen waaruit de samengestelde constructieopbouw bestaat

Ut = 1/(Ri + Rt + Re)


Vb.

-Overgangscoëfficiënt aan de binnenzijde van het plat dak Ri = 0.125 m²K/W

-Overgangscoëfficiënt aan de buitenzijde van het plat dak Re = 0.043 m²K/W

-Totale warmteweerstand van de samengestelde constructie Rt = 2.50 m²K/W

Ut = 1/(0.125 + 2.5 + 0.043) = 0.38 W/(m²K)


HOE HOGER DE U-WAARDE HOE MINDER ISOLEREND

HOE LAGER DE U-WAARDE HOE BETER ISOLEREND