Warmtegeleidbaarheid (lambda-waarde of ƛ )

De lambda-waarde (ƛ – waarde of warmtegeleidbaarheid ƛ) wordt uitgedrukt in W/mK. Deze waarde geeft aan hoeveel warmte er stroomt door een materiaal per lengte-eenheid en per eenheid temperatuurverschil.

Hoe hoger de waarde, hoe beter de warmte geleid wordt en dus hoe minder goed de isolatie isoleert.

Het nat worden van de isolatie leidt tot een afname van de isolatiekwaliteit en moet dus vermeden worden.

De gedeclareerde lambda-waarde (ƛd – waarde) van een materiaal wordt door de fabrikant verklaard op basis van NBN EN-productnormen of een ETA (Europese Technische goedkeuring) of bijkomende specificaties van de overheid. De gedeclareerde waarden kunnen, op basis van merk en type of op basis van markeringen op de geplaatste producten zelf, terug gevonden worden in één van de onderstaande brongegevens:


HOE HOGER DE LAMBDA-WAARDE HOE MINDER ISOLEREND

HOE LAGER DE LAMBDA-WAARDE HOE BETER ISOLEREND