Warmteweerstand (R-waarde)

De R-waarde (of warmteweerstand) wordt uitgedrukt in m²K/W. Deze waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaal-laag aan.

De R-waarde wordt bekomen door de dikte van het materiaal (in meter) de delen door de lambda-waarde (Warmtegeleidbaarheid (lambda-waarde of ƛ)).


R = d/ƛ

De gedeclareerde R-waarde (Rd – waarde) van een materiaal wordt door de fabrikant verklaard op basis van NBN EN-productnormen of een ETA (Europese Technische goedkeuring) of bijkomende specificaties van de overheid. De gedeclareerde waarden kunnen, op basis van merk en type of op basis van markeringen op de geplaatste producten zelf, terug gevonden worden in één van de onderstaande brongegevens:

  • De CE-markering van het product. Deze is verplicht sinds 1 maart 2003 voor fabrieksmatig geproduceerde isolatiematerialen
  • De EPBD-databank ( www.epbd.be )
  • De kwaliteitsverklaringen van het BUtgb (ATG geodkeuring) ( www.butgb.be )
  • Europese technische specificaties (ETA – www.eota.be )


HOE HOGER DE R-WAARDE HOE BETER ISOLEREND

HOE LAGER DE R-WAARDE HOE MINDER ISOLEREND


Om de totale warmteweerstand van een samengestelde opbouw te kennen, moet men de som maken van de warmteweerstanden van elk der samenstellende lagen:

R = R1 + R2 + R3 + R4 + …..

Vb. Dakopbouw

-Beton ƛ = 2.6 W/(mK) d = 150mm

-Afschot ƛ = 0.4 W/(mK) d = 60mm

-Dampscherm ƛ = 0.2 W/(mK) d = 3mm

-Isolatie ƛ = 0.036 W/(mK) d = 80mm

-Afdichting ƛ = 0.2 W/(mK) d = 10mm

Rt = (0.15/2.6) + (0.06/0.4) + (0.003/0.2) + (0.08/0.036) + (0.01/0.2) = 2.5 m²K/W