Waterdampdoorlaatbaarheid of dampdiffusieweerstand

De hoeveelheid waterdamp dat een materiaal doorlaat wordt aangegeven door de µ-waarde (zonder eenheid) ; deze waarde geeft aan hoeveel maal meer een materiaal weerstand biedt tegen diffusie dan een stilstaande luchtlaag van gelijke dikte. Deze waarde is eigen aan het materiaal.

Houten platen hebben doorgaans een µ-waarde tussen de 30 en 250 terwijl een polyethyleen dampscherm een µ-waarde van 100.000 heeft.

Wanneer men deze µ-waarde vermenigvuldigt met de dikte van het materiaal (in meter) bekomt men de dampdiffusieweerstand of Sd-waarde (in sommige literatuur ook wel beschreven als µd-waarde); deze waarde houdt dus niet alleen rekening met het materiaaltype maar ook met de laagdikte.

Een polyethyleen dampscherm van 0.1mm dikte heeft na berekening dus een Sd-waarde van 10 m (100.000 x 0.0001m), voor een houten plaat van 18mm bekomt men dan waarden tussen 0.9 en 3.6 m.

Materiaal

Dikte

µ

µd of Sd

Lucht (referentie)

1 m

1

1 m

Gipsplaat

13 mm

4 tot 10

0,05 tot 0,13 m

OSB

1,2 cm

30 tot 170

0,4 tot 2 m

Multiplex

50 tot 250

Glaswol

40 cm

1

0,4 m

Houtvezelplaat

1,2 cm

5 tot 10

0,06 tot 0,12 m

Cellulose (bulk)

20 cm

2

0,4 m

Baksteen

20 cm

10 tot 16

2 tot 3,2 m

Polyethyleen

0,15 mm
0,15 mm

100.000

15 m

Scherm met variabele dampdoorlatendheid

0,2 mm

0,25 tot 10 m

Bitumen

4 mm

50.000

200 m


Hoe hoger de Sd-waarde, hoe meer dampremmend.